ЗА НАС

TEZA е компания с повече от 10 години опит в развитието на електронното обучение и разработки за уеб.

Работим със собствени екип от разработчици, дизайнери и аниматори, за да създадем най-съвременните е-курсове. Нашите клиенти са компании и обществени организации, които трябва да обучат голям брой служители по ефективен и рентабилен начин. Имаме опит в разработването на уеб обучения както за атомни електроцентрали за корпорации, така и за начални училища.

Нашите партньори са доставчици на LMS, софтуер за авторски разработки, университети, аудио и видео продуценти, преводачи и експерти по знания.

Можем да проектираме, разработим и поддържаме всяко приложение за електронно обучение, от което се нуждаете.

Поискайте оферта за вашия проект: тук.

ЕКИП ТЕЗА

Web Developer

2D Artist-animator

3D Artist-animator

CEO

Software Development Manager

Front-end Developer

Нашият подход се базира на световните стандарти за предлагане на услуги и изпълнение и ръководене на проекти, но вярваме в уникалността на всеки клиент, задача и проект. Стремим се да следваме точно, предварително разработени методологии, като винаги взимаме предвид индивидуалните особености на задачата.
Качеството на услугите ни се определя от опита и знанията, които черпим от нашите партньори и клиенти. Освен, че прилагаме модели прилагани и изпитани в множество световни проекти, ние се учим от всеки нов клиент и предоставяме възможност на всеки да се възползва от натрупаният от нас практически опит.

В нашата работа, ние винаги:
• Работим в приятна атмосфера и сме позитивно настроени към клиента и неговите проблеми.
• Активно изслушваме и консултираме клиента за потенциалните възможности.
• Провеждаме анализ, който открива проблемите и предлагаме ефективни икономически изгодни решения с детайлизирани разходни и времеви параметри.
• Демонстрираме колкото е възможно по-реално нашето решение посредством функционално пресъздаване на ключовите за проекта елементи.
• По време на изработката си партнираме с клиента, като провеждаме предварително обучение и заедно достигаме до финалния вариант на работния проект.
• Реализираме в срок и качествено планираните дейности, като документираме всяка стъпка от процеса и накрая предоставяме пълна документация на клиента.
• Про-активно наблюдаваме прилагането на решението и извършваме необходимите подобрения.
• Осигуряваме бърза и надеждна гаранционна и извън гаранционна-разширена поддръжка.
• Поддържаме искрена и адекватна връзка с клиентите и се стремим да сме полезни с цялата си експертиза и компетенции.

КЛИЕНТИ

Raiffeisen Bank
IPA
Maritsa
Croatian agency
Eurointegra
Kozloduy NPP
Horizons
BNP PARIBAS